Pôsobnosť na trhu od roku 1990 s kontinuálnym pokračovaním v ďalšej záhradníckej generácii, neustály rozvoj  firmy, profesionálny prístup zamestnancov a ich ďalší odborný rast, komplexné strojové a mechanizačné vybavenie, citlivý, individuálny prístup voči zákazníkom, príjemné prostredie vo všetkých priestoroch firmy, originálne výstupy našej práce, dodržiavanie dohodnutých termínov, stabilita na trhu, dávajú  predpoklad k tomu, aby všetky naše práce a poskytnuté služby boli vykonané k Vašej maximálnej spokojnosti.

 

Projektovanie

Venujeme sa projektovaniu ako súkromných záhrad, tak i verejnej zelene, ako exteriéru, tak i interiéru. Navrhneme nielen zeleň, ale všetko, čo do „záhrady„ patrí. Konečný výstup štúdie a následne realizačného projektu, pozostáva z tlačenej a digitálnej formy, a to z pôdorysu, osadzovacieho plánu, výkazu výmer s rozpočtom, podľa dohody aj vizualizácie.

Konečnému výstupu na papier však predchádza dôsledná príprava, založená na obhliadke terénu aj v súvislosti s okolitým prostredím, neustálej komunikácii so zákazníkom /záleží nám na tom, aby sme záhradu aj rozpočet „ušili„ zákazníkovi priamo na mieru/.

 

 KAŽDÁ ZÁHRADA MUSÍ MAŤ SVOJU DUŠU!  

 

 

          

 

Realizácia

Ako projekty, tak i realizácie zabezpečujeme jednak v súkromných záhradách, tak na verejných priestranstvách, či už pre obce, alebo pre stavebné firmy. Riešime priestory od malých átrií, až po viachektárové pozemky.

Kvôli komplexnosti a kontinuálnosti prác, sme schopní zabezpečiť všetky práce, ktoré je potrebné vykonať ešte pred samotným založením zelene /výruby, ošetrenie jestvujúcej zelene, zemné práce, závlahový systém, elektrické rozvody, drobné stavebné práce, vodné prvky/. Väčšinu týchto prác riešime vo vlastnej réžii.

Ak ste sa práve rozhodli, že práve my dokážeme vytvoriť Vaše okolie tak, aby ste sa v ňom príjemne cítili, tu je návod na spoluprácu s nami:

 

POSTUP:

  1. Prvý kontakt
  2. Obhliadka terénu, vypísanie dotazníka
  3. Spracovanie návrhu:
    1. štúdia /min. 2 alternatívy/
    2. osadzovací plán a rozpočet
  4. Po odsúhlasení zákazníkom /návrh,rozpočet/ nasleduje realizácia
  5. Počas realizácie vedieme dennú evidenciu prác, ktorú odsúhlasuje zákazník
  6. Odovzanie prác vrátane písomného návodu na následnú starostlivosť a zákazníckej karty, oprávňujúcej zákazníka na 10 % zľavu pri každom nákupe v našom záhradnom centre

 

PLATOBNÉ PODMIENKY:

Pred každým pracovným úkonom /štúdia, projekt, realizácia/ so zákazníkom spíšeme objednávku a po jej podpise vyplatí zákazník zálohu na min. 50% z dohodnutej ceny. Bez podpísania objednávky nie je možné štúdie, projekty a realizácie vykonávať.

 

      

     

Údržba

Opäť aj v oblasti údržby riešime starostlivosť o zeleň verejnú i súkromnú.

Záleží nám na tom, aby nami založená zeleň aj po viacerých rokoch spĺňala naše predstavy, aké sme mali pri jej zakladaní a aby sme boli účastní aj procesu, kedy po niekoľkých rokoch bude potrebné v záhrade opäť vykonať zmenu, nakoľko aj záhrada prechádza vývojom s potrebou  obnovy. Z toho dôvodu minimálne vždy každý rok vykonávame v nami zrealizovaných záhradách jarné ošetrenie, prípadne i jesenné zazimovanie záhrady, a tak s ňou žije počas niekoľkých rokov nielen náš zákazník, ale i my.

 

      

   

Dizajnérske služby

Prítomnosť rastlinného materiálu a originálnych doplnkov, či už interiérových alebo exteriérových, cit pre krásno a detail, nám dáva predpoklad zvládnuť dizajn akéhokoľvek súkromného alebo verejného priestoru. Tvoríme vlastné aranžmány v každom ročnom období (jarné, letné, jesenné, smútočné, adventné). Dekorovať aranžmány, vázy, košíky, kvetináče, hrantíky aj podľa Vašej predstavy je pre nás samozrejmosťou.

 

Poradenská činnosť

Stabilita firmy na trhu od roku 1990, pôsobnosť vo vlastných priestoroch, kontinuálne pokračovanie firmy v nasledujúcej generácii, stabilita personálneho obsadenia, sú zárukou, že aj po niekoľkých rokoch od realizácie nášho projektu nás nájdete na tom istom telefónnom čísle a na tej istej adrese a môžete sa na nás obrátiť s prosbou o radu v rámci nami zrealizovanej zákazky.

Poradíme však i ostatným, ktorí nás o radu požiadajú.