Kto sme?

 

Sme rodinná firma, ktorá pôsobí na trhuviac ako 30 rokov. My a náš pracovný kolektív sa snažíme udržiavať priateľskú atmosféru a robiť svoju prácu s láskou.

Máme radosť, keď sa z výsledku našej práce teší aj náš zákazník. Príjemné prostredie, ušité na mieru každému z Vás,  sa snažíme vytvoriť nielen priamo u zákazníka, ale i v areáli nášho záhradného centra. Snažíme sa pracovať tak, aby sa láska, ktorú svojou prácou odovzdávame do výsledku nášho diela, odvďačila každému z Vás celým priehrštím energie a poskytla Vám ten nekonečný pocit pokoja, ktorý v dnešnej dobe všetci potrebujeme.

 

Alena Pivolusková

 

Minulosť

 

Rodinnú záhradnícku firmu Tvorsad Trnava sme (Ing. Ľubor Pivoluska a Ing. Alena Pivolusková) založili v roku 1990. Obaja sme absolvovali Vysokú školu zemědelskú v Brne (dnes Mendelejevovu univerzitu), záhradnícky odbor, v Lednici na Morave. Spočiatku sa naša firma s počtom 5 pracovníkov venovala najmä údržbe mestskej zelene. Vlastnili sme jeden traktor, jednu kosačku a sídlo sme mali v jednej unimobunke uprostred neupravených priestorov.

                                   

Súčasnosť 

 

Láska k zeleni a prírode sa v našej rodine dedí generáciami, a tak i v súčasnosti má už firma TVORSAD pokračovateľov v podobe nasledujúcej generácie, zamestnáva ďalších vysokoškolsky odborne vzdelaných zamestnancov a pracovníkov v priemernom počte cca 20-30 (dovolíme si potvrdiť, že tiež s láskou k prírode a krásnu), sídli vo vlastných priestoroch  s originálnym záhradným centrom, plným inšpirácií, interiérovou predajňou, kaviarňou s detským ihriskom, halou na umiestnenie strojového parku a ostatnými prevádzkovými priestormi na celkovej výmere cca 4000 m2, a to všetko v centre obchodnej zóny. Zanechali sme „stopy“ našej pôsobnosti vo viacerých mestách a obciach Slovenska, potešili tisíce zákazníkov nášho záhradného centra, „poučili“ čitateľov odborných publikácií, ale predovšetkým vniesli do životného prostredia mnohých ľudí, veríme, kus našej lásky k prírode a rastlinám. Sme členmi Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu.