Tvoríme Vaše svety..

 Naša tvorivá práca spočíva v drobných detailoch, ktoré vytvarajú jeden harmonický celok... "Každá záhrada musí mať svoju dušu!"Venujeme sa projektovaniu ako súkromných záhrad, tak i verejnej zelene. Pri realizácii súkromných záhrad reagujeme na Vaše konktétne požiadavky a predstavy na využitie záhrady, ktoré pri návrhu berieme do úvahy a ...

Realizácie
20.02.2024 13:22:55

 

Naša tvorivá práca spočíva v drobných detailoch, ktoré vytvarajú jeden harmonický celok... "Každá záhrada musí mať svoju dušu!"

Venujeme sa projektovaniu ako súkromných záhrad, tak i verejnej zelene. Pri realizácii súkromných záhrad reagujeme na Vaše konktétne požiadavky a predstavy na využitie záhrady, ktoré pri návrhu berieme do úvahy a snažíme sa ich zakomponovať do celkového dizajnu záhrady. Pôvodné užitkové záhrady sa v posledných rokoch menia skôr na okrasné oázy pokoja určené prevažne na zábavu a odpočinok. Našim cieľom je vytvoriť pre Vás harmonické prostredie, v ktorom budete bližšie k prírode.Snažíme sa tvoriť jedinečné a účelné záhrady, ktorým vďaka citu pre datail, prácu so živým materiálom a zmyslom pre estetiku a všetko krásne vdýchneme dušu! 

Zabezpečujeme komplexné služby pri realizácii:

Projektovanie

Konečný výstup štúdie a následne realizačného projektu, pozostáva z tlačenej a digitálnej formy, a to z pôdorysu, osadzovacieho plánu, výkazu výmer s rozpočtom, podľa dohody aj vizualizácie.

Konečnému výstupu na papier však predchádza dôsledná príprava, založená na obhliadke terénu aj v súvislosti s okolitým prostredím, neustálej komunikácii so zákazníkom /záleží nám na tom, aby sme záhradu aj rozpočet „ušili„ zákazníkovi priamo na mieru/.

- Realizácia

Kvôli komplexnosti a kontinuálnosti prác, sme schopní zabezpečiť všetky práce, ktoré je potrebné vykonať ešte pred samotným založením zelene /výruby, ošetrenie jestvujúcej zelene, zemné práce, závlahový systém, elektrické rozvody, drobné stavebné práce, vodné prvky/. Väčšinu týchto prác riešime vo vlastnej réžii.

-  Údržba 

Záleží nám na tom, aby nami založená zeleň aj po viacerých rokoch spĺňala naše predstavy, aké sme mali pri jej zakladaní a aby sme boli účastní aj procesu, kedy po niekoľkých rokoch bude potrebné v záhrade opäť vykonať zmenu, nakoľko aj záhrada prechádza vývojom s potrebou obnovy. Z toho dôvodu minimálne vždy každý rok vykonávame v nami zrealizovaných záhradách jarné ošetrenie, prípadne i jesenné zazimovanie záhrady, a tak s ňou žije počas niekoľkých rokov nielen náš zákazník, ale i my.

Dizajnérske služby, poradenská činnosť

Prítomnosť rastlinného materiálu a originálnych doplnkov, či už interiérových alebo exteriérových, cit pre krásno a detail, nám dáva predpoklad zvládnuť dizajn akéhokoľvek súkromného alebo verejného priestoru. Stabilita firmy na trhu od roku 1990, pôsobnosť vo vlastných priestoroch, kontinuálne pokračovanie firmy v nasledujúcej generácii, stabilita personálneho obsadenia, sú zárukou, že aj po niekoľkých rokoch od realizácie nášho projektu nás nájdete na tom istom telefónnom čísle a na tej istej adrese a môžete sa na nás obrátiť s prosbou o radu v rámci nami zrealizovanej zákazky.

A teraz sa už len zahľadieť do výsledkov našej práce, ktoré nájdete vyššie v galérii..

Máte otázku?

Zodpovieme akúkoľvek Vašu otázku a došpecifikujeme prípadné nejasnosti ohľadom naších produktov. Snažíme sa Vám byť čo najviac napomocní a uľahčiť Vám tak nákup na našom eshope.